Een pps samenwerking tussen Think Urban – Leiedal – Stad Kortrijk;

Een ontwikkeling met 64 wooneenheden. Grondgebonden woningen met gemeenschappelijke tuinen en voor 14 woningen een gemeenschappelijk zwembad.

De volledige verkaveling geniet tevens van een buurthuis die elkeen kan gebruiken volgens de te maken afspraken.

Betaalbaarheid

Er zijn diverse en specifieke financieringsmogelijkheden uitgewerkt. Op die manier wordt een breed publiek aangesproken. Dit vormt slechts de basis insteek inzake betaalbaarheid. er is verder ingezet op een genuanceerde en veelzijdige benadering van het aspect ‘betaalbaarheid’. 

Er is gezocht hoe ruimtelijk, bouwtechnisch, materiaaltechnisch, installatietechnisch, markteconomisch, procesmatig, ontwikkelingsmatig kan ingespeeld worden op de betaalbaarheid. Er is een scala aan mogelijkheden. Deze zijn dan ook toegepast maar telkens in een andere verhouding. U zal zien dat de ene keer een bepaald aspect meer doorweegt dan een ander. Op die manier is een gestreefd naar een optimaal evenwicht tussen de 3 ‘inrichtingsprincipes’ kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid. De vraag naar een invulling van het principe ‘betaalbaarheid’ is zo ruim mogelijk benaderd wat heeft geleid tot een maximaal doch niet eenduidig antwoord.

 

Kwaliteit 

Kwaliteit is een criterium dat niet eenduidig kan worden afgebakend. In de projectdefinitie is het vertaald in zowel een ruimtelijke kwaliteit als 

 

Beeldkwaliteit.

De ruimtelijke kwaliteit én de beeldkwaliteit zijn geïntegreerd deel van dit project. Voor de invulling ervan is hoe dan ook gestart vanuit de benadering en uitgangspunten van het masterplan (beek, park, discreet openbaar domein, perspectief, …). Van daaruit is dan projectspecifiek verfijnd.

Duurzaamheid zoals in de pps-procedure aangegeven reikt duurzaamheid veel verder dan louter een energieaanpak. ‘Kwaliteit en duurzaamheid gaan hand in hand’. Een aantal principes werden naar voren geschoven en zijn beantwoord in het masterplan: doordachte inplanting, duurzame mobiliteit en veiligheid, vitaliteit en leefcomfort, slim omgaan met water, energiezuinig bouwen, betrokkenheid bewoners.  

Residentieel - Buurthuis - Vrij Beroep
Timing
Status
Residentieel - Buurthuis - Vrij Beroep

64 wooneenheden

Timing

Start commercialisatie Q2 - 2021

Start werken Q3 of Q4 - 2021

Eerste opleveringen Q4 2022 – Q1 2023

Status

Omgevingsvergunning Q4 – 2020 voor de zone C1 – C2 – C3 en B1

Aanvraag lopende voor zone B2

Aanvragen zone E – H – I volgen aansluitend

Adres
Oppervlakte
Architect
Adres

Zwarte Reke / Peperstraat

8501 Heule

Oppervlakte

+/- 10255m2

Architect

Paret 2 architecten

Adins-Van Looveren architecten

Urbain collective

Meer informatie over dit project?

Nog inspiratie nodig?

Urban Hub
Kortrijk
Kantoren in hartje Kortrijk
Meer over dit project

Contacteer ons

Think Urban ontwikkelt en adviseert vastgoedprojecten.

Contact